Psychoedukacja i warsztaty dla rodziców

Psychoedukacja i warsztaty

Psychoedukacja to forma pomocy skoncentrowana głownie na podzieleniu się wiedzą, która ma na celu pomóc mu w zrozumieniu zjawisk natury psychologicznej i socjoterapeutycznej. Psychoedukacja przeznaczona jest dla rodziców dzieci i nastolatków, którzy pragną pogłębić rozumienie mechanizmów rozwojowych, szczególnie w sytuacji nieharmonijnego czy zaburzonego rozwoju dziecka, a także chcą adekwatnie pomóc nastolatkowi przejść okres buntu, jak również do osób które w swoim otoczeniu spotkają się z osobami z zaburzeniami psychicznym i chciałyby rozumieć naturę tych zaburzeń, dla osób będących w kryzysie emocjonalnym różnego rodzaju.

Oferta skierowana do rodziców (lub opiekunów dzieci), którzy borykają się z następującymi trudnościami:

 • niepewność siebie w roli rodzica,
 • różnego rodzaju problemy wychowawcze,
 • nadopiekuńczość,
 • trudne uczucia do dziecka m.in. złość, niecierpliwość, niechęć,
 • depresja poporodowa,
 • trudności w komunikacji z dzieckiem,
 • poczucie bycia niekochanym, nieszanowanym przez dziecko,
 • nieradzenie sobie ze stresem,
 • poczucie bezsilności w stosunku do dziecka, m.in. strata autorytetu w oczach dziecka,
 • trudności w nawiązywaniu bliskiej więzi uczuciowej z dzieckiem,
 • trudności w ustalaniu wspólnego stanowiska wychowawczego z innymi opiekunami dziecka (m.in. ze współmałżonkiem,
 • własnymi rodzicami),
 • poczucie bycia przeciążonym rodzicielskimi obowiązkami,
 • problemy osobiste, które mogą mieć wpływ na wychowanie dzieci,
 • nieradzenie sobie z trudnymi emocjami dziecka,
 • trudności z akceptacją dziecka, m.in. nadmierne ambicje wobec dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka,
 • borykają się z pytaniami, wątpliwościami wychowawczymi.

Koszt jednego spotkania (50 min)- 90 zł

Warsztaty to oferta dla każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć i mądrzej kochać dzieci, ale również być przez dzieci rozumianym i kochanym. To treningowa forma zajęć, która zakłada nowe metody wychowawcze i propozycje praktycznych sposobów ich wdrożenia. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Co zrobić żeby dziecko chciało słuchać?
 • Jak wpływać na niepożądane zachowania dziecka?
 • Co zrobić, żeby dziecko było samodzielne?
 • Jak budować realne poczucie własnej wartości dziecka?
 • Co zrobić, by dziecko chciało współpracować?
 • Jak dobrze rozwiązywać konflikty z dzieckiem?

Tematyka zajęć:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Cykl 10-ciu spotkań. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, koszt – 600 zł od uczestnika, jeśli w warsztatach uczestniczą oboje rodzice – 500 zł od osoby.