Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna

Oferta psychoterapii prowadzona w nurcie psychodynamicznym skierowana jest praktycznie do wszystkich, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi. Jest ona adekwatną metodą leczenia osób, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne),
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
 • problemów seksualnych (np. przedwczesny wytrysk, anorgazmia),
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości (np. narcystyczne, borderline),
 • problemów ze snem (np. bezsenność, koszmary nocne),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).

Ponadto ta forma psychoterapii jest odpowiednia nawet wtedy, kiedy osoba bezpośrednio nie odczuwa objawów nerwicowych lub depresyjnych, cierpi natomiast z powodu:

– trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich

– braku satysfakcji z życia

– niskiego poczucia własnej wartości

– trudności w utrzymaniu stabilnych, satysfakcjonujących relacji z innymi

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest w formie sesji (spotkań) 50 – minutowych, które charakteryzuje:

 • stały termin (godzina, dzień tygodnia),
 • stała umówiona częstotliwość (raz lub dwa razy w tygodniu),
 • prowadzenie przez tego samego psychoterapeutę

Formy psychoterapii:

 • terapia krótkoterminowa obejmująca od kilku do kilkunastu spotkań (do 20 sesji terapeutycznych) w sytuacji, gdy obszar interwencji jest ograniczony do konkretnego problemu;
 • terapia długoterminowa trwająca 2-3 lata, gdy celem jest głębokie poznanie siebie i zmiana całokształtu funkcjonowania;
 • terapia wspierająca (interwencja kryzysowa) od jednego do kilku spotkań w celu przywrócenie równowagi psychicznej w trudnych sytuacjach życiowych.                                                                                                                                                                                               

O formie psychoterapii czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po kilku (2 – 3) wstępnych konsultacjach diagnostycznych. Koszt sesji ( 50 min ) – 100 zł