Psychoterapia indywidualna

Oferta psychoterapii prowadzona w nurcie psychodynamicznym skierowana jest praktycznie do wszystkich, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi. Jest ona adekwatną metodą leczenia osób, które cierpią z powodu:

Ponadto ta forma psychoterapii jest odpowiednia nawet wtedy, kiedy osoba bezpośrednio nie odczuwa objawów nerwicowych lub depresyjnych, cierpi natomiast z powodu:

– trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich

– braku satysfakcji z życia

– niskiego poczucia własnej wartości

– trudności w utrzymaniu stabilnych, satysfakcjonujących relacji z innymi

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest w formie sesji (spotkań) 50 – minutowych, które charakteryzuje:

Formy psychoterapii:

O formie psychoterapii czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po kilku (2 – 3) wstępnych konsultacjach diagnostycznych.

Koszt sesji ( 50 min ) – 100 zł