Socjoterapia dzieci i młodzieży

Zajęcia socjoterapeutyczne

Jedną z ciekawszych form prowadzenia spotkań, jaką proponujemy w naszym ośrodku jest socjoterapia, czyli praca w grupie rówieśniczej, dzięki której młody człowiek uczy się odpowiedniego i swobodnego funkcjonowania w otoczeniu innych ludzi i ma szansę ćwiczyć nowe umiejętności społeczne. Dzięki temu dużo łatwiej będzie mu w przyszłości funkcjonować w towarzystwie innych osób i wielce prawdopodobne, że nie będzie to wiązało się ze stresem.

Socjoterapia zakłada 2 grupy celów rozumiane jako intencjonalne działania socjoterapeuty wobec dzieci i młodzieży:

Cele rozwojowe są to wszelkie działania odpowiadające za potrzeby rozwojowe młodego człowieka, wzmacnianie możliwości realizacji zadań rozwojowych, ułatwianie funkcjonowania  w sytuacji kryzysu rozwojowego (a w szczególności w okresie dorastania), czasem kompensowanie deficytów rozwojowych, wspomaganie rozwoju określonych funkcji aparatu psychicznego, szczególnie ego i superego.

Cele psychoedukacyjne obejmują: odreagowanie napięć psychicznych, uczenie się bardziej adekwatnych zachowań, niedostarczających zbyt dużych negatywnych konsekwencji, odkrywanie zasobów jednostki, korektę zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym, zdobywanie wiedzy o sobie i o otaczającym świecie interpersonalnym.

Koszt – 80 zł za spotkanie