Psychoedukacja i warsztaty

Psychoedukacja to forma pomocy skoncentrowana głownie na podzieleniu się wiedzą, która ma na celu pomóc mu w zrozumieniu zjawisk natury psychologicznej i socjoterapeutycznej. Psychoedukacja przeznaczona jest dla rodziców dzieci i nastolatków, którzy pragną pogłębić rozumienie mechanizmów rozwojowych, szczególnie w sytuacji nieharmonijnego czy zaburzonego rozwoju dziecka, a także chcą adekwatnie pomóc nastolatkowi przejść okres buntu, jak również do osób które w swoim otoczeniu spotkają się z osobami z zaburzeniami psychicznym i chciałyby rozumieć naturę tych zaburzeń, dla osób będących w kryzysie emocjonalnym różnego rodzaju.

Oferta skierowana do rodziców (lub opiekunów dzieci), którzy borykają się z następującymi trudnościami:

Koszt jednego spotkania (50 min)- 90 zł

Warsztaty to oferta dla każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć i mądrzej kochać dzieci, ale również być przez dzieci rozumianym i kochanym. To treningowa forma zajęć, która zakłada nowe metody wychowawcze i propozycje praktycznych sposobów ich wdrożenia. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli odpowiedzieć na następujące pytania:

Tematyka zajęć:

Cykl 10-ciu spotkań. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, koszt – 600 zł od uczestnika, jeśli w warsztatach uczestniczą oboje rodzice – 500 zł od osoby.