Wsparcie psychologiczne i grupy wsparcia

Wsparcie psychologiczne i grupy wsparcia

Oferta skierowana do osób po stratach, osób samotnych, rodziców nastolatków, rodziców dzieci sprawiających trudności, rodziców dzieci autystycznych, młodych rodziców, doświadczających przemocy, samotnych rodziców, studentów, osób niepotrafiących nawiązać satysfakcjonujących relacji, osób przewlekle chorych, bliskich osób przewlekle chorych, bliskich osób chorujących psychicznie, seniorów. Oferujemy pomoc indywidualną i w formie grupy wsparcia. Powstanie grupy wsparcia zależy od liczby chętnych osób. Minimalna ilość osób to 6.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu po 90 min.                                                                                                                 Koszt – 80 zł za spotkanie

Koszt sesji indywidualnej (50 min) – 100 zł