Ośrodek Psychoterapii – jesteśmy zawsze do Twoich usług jeżeli potrzebny jest doświadczony psycholog. Stalowa Wola to miejscowość, gdzie nasi specjaliści są całkowicie to Twojej dyspozycji i będą mogli pomóc w trudnych sytuacjach. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani psychoterapeuci i socjoterapeuci posiadający doświadczenie w pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą. Jeżeli czujesz się gorzej i potrzebujesz wsparcia, pomoże ci psycholog Stalowa Wola – zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

Monika Kieżun – psychoterapeutka psychodynamiczna, psycholog. Specjalizację w zakresie psychoterapii ukończyła odbywając 4-letni kurs psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. W trakcie procesu certyfikacji. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W systematycznej superwizji u certyfikowanego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualnie od 7 lat pracuje w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w Poradni Zdrowia Psychicznego. W oddziale prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych przejawiających zaburzenia nerwicowe i depresyjne, trudności osobowościowe oraz osób po kryzysie psychotycznym. Wcześniej związana zawodowo z ośrodkami i fundacjami świadczącymi pomoc psychologiczną osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością psychiczną.

Katarzyna Pliszka – psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka. Specjalizację psychoterapeutyczną zdobywała w rekomendowanym przez PTP Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego  oraz Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwija pracując pod stałą superwizją Psychoterapeutów i Superwizorów Szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Założycielka Ośrodka Psychoterapii. Pracuje z pacjentami dorosłymi i nastolatkami, również z młodzieżą ze spektrum autyzmu. Posiada też wykształcenie pedagogiczne. Ma doświadczenie dydaktyczne w pracy z grupami jako trenerka i terapeutka. Specjalizuje się w szkoleniach wspierających umiejętności wychowawcze rodziców mających dorastające dzieci. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Krzysztof Kuśmider – absolwent psychologii i teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w trakcie certyfikacji specjalisty terapii uzależnień oraz uczestnik 4 letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończył również „Szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” realizowane przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Natanaelum na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Programu Ministra Zdrowia. Od roku związany z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Lublinie.

Izabela Gierak – psycholog z ośmioletnim stażem pracy z młodzieżą i dziećmi, doradca zawodowy. Ukończyła Wydział Psychologii Stosowanej (ze specjalizacją psychologia kliniczna) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie ponadto roczny kurs psychoterapii poznawczo behawioralnej dla osób dorosłych organizowany przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, w trakcie szkolenia czteroletniego.