Psychoterapia dzieci

Ta forma pomocy przeznaczona jest dla dzieci od lat 3 do 12. Skupia się na pomocy w rozwiązaniu obszarów problematycznych dla dziecka. Spotkania odbywają się cyklicznie – raz w tygodniu, zapewnia to poczucie stałości i przewidywalności po to, aby mały pacjent czuł się bezpiecznie i komfortowo w relacji. Psychoterapeuta razem z małym pacjentem szukają rozwiązań tak, by pacjent mógł wprowadzać je w życie i dzięki temu radzić sobie z trudnościami.

Trudności w wieku 3-12, które kwalifikują się do pomocy psychoterapeutycznej:
– zachowania opozycyjno- buntownicze
– zaburzenia lękowe (w tym nadmiernie nasilone lęki, koszmary senne)
– zaburzenia nerwicowe
– problemy w zakresie odżywiania
– trudności adaptacyjne w środowisku przedszkolnym/ szkolnym
– trudności separacyjne
– tendencje obsesyjno- kompulsywne,
– nadmierna emocjonalność (nadwrażliwość/ brak kontroli w zakresie złości i agresji)
– problemy przedszkolne/szkolne, również w zakresie obniżonej motywacji do nauki
– nadpobudliwość psychoruchowa
-trudności w zakresie treningu czystości (moczenie się, przytrzymywanie stolca)
– problemy w zakresie rywalizacji pomiędzy rodzeństwem
– masturbacja dziecięca
– problemy w zakresie nadmiernej tendencji do kłamstwa
– sytuacja rozwodowa
– sytuacje traumatyczne dla dziecka (choroba, utrata osoby bliskiej)
– zaburzenia mowy o podłożu psychologicznym
– problemy w zakresie gotowości szkolnej w przypadku dzieci z okresu przedszkolnego
– mobbing szkolny

Koszt sesji (50 min) – 100 zł