Psychoterapia młodzieży od 13 roku życia

Okres dorastania  jest czasem kryzysu rozwojowego niosącego ze sobą różnorodne trudności i dylematy. Młody człowiek może doświadczać wtedy niezrozumiałych nastrojów, niepokojących zachowań czy różnorodnych, gwałtownych reakcji somatycznych i emocjonalnych. Wiąże się to z licznymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian w obrazie własnego ciała, z koniecznością separacji od rodziców i budowania własnej indywidualności, czy choćby z dylematami pomiędzy sprzecznymi pragnieniami: niezależności i zależności zarazem. Obraz ten może przybierać zatem postać normy rozwojowej lub przekraczać jej granice (nadmierne nasilenie i długość trwania), uniemożliwiając lub znacząco utrudniając zdrowe funkcjonowanie młodych ludzi w środowisku rówieśniczym, szkolnym czy domowym. Proces ten często wymaga wsparcia ze strony wykwalifikowanych psychoterapeutów.

Spotkania w ramach psychoterapii młodzieży odbywają się cyklicznie – raz lub dwa razy w tygodniu, zawierają element współpracy z rodzicem, którego zakres ustalamy indywidualnie podczas konsultacji wstępnych (zależy to od wieku i obszaru problematycznego nastolatka).

Oferta Ośrodka Psychoterapii Stalowa Wola obejmuje pracę z problematyką typu:

Koszt sesji (50 min) – 100 zł